Shape Shape Shape Shape

Planowanie wydatków i przychodów

Po określeniu w jakich kategoriach mieszczą się wszystkie transakcje w ramach naszego budżetu należy zaplanować nadchodzące przychody oraz wydatki. W aplikacji służą do tego - jak zostało to wspomniane na stronie o kategoriach - specyficzna grupa kategorii "Przychody" (nie można jej usunąć) oraz dowolna inna grupa kategorii wydatków.

Zdjęcie - planowanie

Planowanie przychodu

Planowanie przychodu polega na określeniu wszystkich środków, które zamierzamy otrzymać. Najpopularniejszą kategorią w ramach tej grupy jest "Praca", ale w tym miejscu warto określić także dodatkowe środki np. z działalności gospodarczej lub inwestycji.

Zaplanowanie przychodów jest z perspektywy aplikacji bardzo istotne, poniewaz to te środki powiększą pulę środków oznaczonych jako "do rozdysponowania" (do przydzielenia do różnych kategorii).

W myśl zasady przydzielenia pracy wszystkim dostępnym środkom budżetując, celem powinno być sprowadzenie kwoty "do rozdysponowania" do zera :)

Zdjęcie - planowanie przychodu

Planowanie wydatków

Planując przychody kwota "do rozdysponowania" rosła - a planując wydatki ją zmniejszamy. Celem budżetowania powinno być określenie przydziału dla wszystkich dostępnych środków. 

Uwaga - nie oznacza to wydania wszystkich środków!

W naszej aplikacji - dla uproszczenia - również odkładanie i inwestowanie środków traktowane jest jako wydatek. Dlaczego? Ponieważ pomniejsza to środki dostępne bezpośrednio do wydania - zakładając, że oszczędności nie powinny być ruszane. 

W nawiązaniu do filozofii kopertowej - takie potraktowanie oszczędności sprawi, że zawartość środków dostępnych w ramach tych kategorii z miesiąca na miesiąc rośnie.

Zdjęcie - planowanie wydatków