Shape Shape Shape Shape

Planowanie wydatków i przychodów

Po stworzeniu rachunku (lub wielu) oraz po określeniu w jakich kategoriach mieszczą się wszystkie transakcje w ramach naszego budżetu należy zaplanować nadchodzące przychody oraz wydatki.

W aplikacji służą do tego - jak zostało to wspomniane na stronie o kategoriach - grupa kategorii "Przychody" (nie można jej usunąć) oraz dowolna inna grupa kategorii wydatków.

Zdjęcie - planowanie

Do rozdysponowania

Kwota widoczna na górze ekranu ("Do rozdysponowania") to pieniądze, które posiadamy na rachunkach bankowych, a które nie są przypisane do żadnej kategorii. Konkretne wartości, które składają się na tę pozycję można zobaczyć klikając ikonkę informacji.

Obrazek - do rozdysponowania

Planowanie przychodu

Planowanie przychodu polega na wprowadzeniu informacji o tym, kiedy i jakiej wysokości otrzymamy nowe pieniądze. W trakcie definiowania takiego szablonu można również wprowadzić informację o tym, na co zamierzamy je przeznaczyć.

Utworzenie takiego szablonu pozwala później w łatwy sposób potwierdzić (również z wprowadzeniem ewentualnych zmian) faktyczne otrzymanie środków. Wprowadzenie tej informacji powiększy stan naszego rachunku oraz - o ile było to zdefiniowane - wartości przypisane do poszczególnych kategorii.

Obrazek - plan przychodu

Planowanie oszczędności i wydatków

Planowanie przeznaczenia naszych środków na uzupełnieniu wartości w wierszu konkretnej kategorii. Wprowadzenie tej informacji skutkuje pomniejszeniem kwoty "Do rozdyspononowania". Jeżeli kategoria, do której przypisaliśmy środki, nie jest skarbonką, niewykorzystane środki zostaną ponownie dodane do kwoty "Do rozdysponowania" w przyszłych miesiącach.

Zdjęcie - planowanie wydatków