Samouczek #9: Moje budżety

W niniejszym samouczku prezentujemy przeznaczenie widoku "Moje budżety".

Zdjęcie artykułu
Zdjęcie z unsplash.com

Zapraszamy do zapoznania się z wieloma budżetami w aplikacji EasyBudget.pl.

Widok "Moje budżety" dostępny z menu z lewej strony pozwala na edycję budżetu oraz na tworzenie kolejnych.

Lista budżetów image
Lista budżetów

Dostępne budżety widoczne są w postaci listy. Widoczne na niej mogą być również budżety innych osób w przypadku gdy zostaliśmy do nich dodani.

 

Dodawanie budżetu image
Dodawanie budżetu

Dodawanie budżetu odbywa się analogicznie jak w innych przypadkach w aplikacji. Po kliknięciu przycisku "Dodaj" wyświetlony zostaje prosty formularz z podstawowymi informacjami o budżecie.

Po wybraniu budżetu na liście, jego szczegóły wyświetlone zostają z boku (lub poniżej w przypadku wersji mobilnej).

Ustawienia budżetu image
Ustawienia budżetu

Oprócz edycji i usuwania budżetu, w tym miejscu można także ustawić opcję "Domyślny budżet". Spowoduje to automatyczne przekierowanie do wybranego budżetu przy kolejnym wejściu do aplikacji.

Sekcja "Użytkownicy z dostępem" opisana zostanie w następnym samouczku.