Samouczek #8: Import operacji

W niniejszym samouczku prezentujemy przeznaczenie widoku "Import".

Zdjęcie artykułu
Zdjęcie z unsplash.com

Zapraszamy do zapoznania się z importem operacji z plików CSV w aplikacji EasyBudget.pl.

Widok "Import" dostępny z menu z lewej strony pozwala na dokonanie hurtowego wgrania operacji z pliku CSV wyeksportowanego z banku.

Widok Import image
Widok Import

Po wybraniu zadanego banku pojawi się pole do wgrania pliku. Jeżeli format pliku zgadza się z wybranym bankiem, uruchomiony zostanie kreator dodawania operacji.

Kreator dodawania operacji image
Kreator dodawania operacji

Aby dodać operację należy wybrać kategorię do której ma zostać przypisana oraz opcjonalnie uzupełnić ją o notatkę. 

Wprowadzone w ten sposób operacje będą widoczne w aplikacji we wszystkich ekranach analogicznie do operacji dodawanych za pomocą widoku Realizacji.