Samouczek #2: Budżetowanie

W niniejszym samouczku prezentujemy przeznaczenie ekranu budżetowania.

Zdjęcie artykułu
Zdjęcie z unsplash.com

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami budżetowania w aplikacji EasyBudget.pl.

Widok "Budżetowanie" pozwala na prowadzenie budżetu miesięcznego. Na górze z lewej strony widoczny jest aktualnie wybrany miesiąc oraz strzałeczki nawigacyjne.

Widok budżetowania image
Widok budżetowania

Z prawej strony powyżej opisanego paska dostępne są 3 przyciski wiodące do widoków pozwalające na różne czynności związane z budżetowaniem:

  • Realizacja - zakładka służąca do zapisywania wydatków oraz ich podstawową analizę; 
  • Plan - zakładka służąca do zdefiniowania dostępnych środków w danym miesiącu (jaką kwotą dysponujemy) oraz rozdzielenia tej kwoty pomiędzy zdefiniowanie kategorie;
  • Podsumowanie - zakładka pozwalająca śledzić skuteczność naszego budżetowania

Bardziej szczegółowo widoki te zostaną opisane w kolejnych samouczkach.